Kohti parempaa hyvinvointia ja jaksamista Energiatestin avulla

Rudus kuntoon on hanke, jonka tavoitteena on kartoittaa henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, mutta myös kannustaa kohti parempia elämäntapoja. Laturi toteuttaa Ruduksen henkilöstölle hyvinvointihankkeen Laturin Energiapalvelulla vuosien 2017 -2018 aikana. Testi tehdään 40- 50 paikkakunnalla ja mahdollisuus osallistua tarjotaan noin 1000 henkilölle.

Kartoittaminen tehdään Energiapalvelun avulla. Energiapalvelu on verkkosovellus, jota käytetään Energiatestin testitapahtumien hallintaan, osallistujien kutsumiseen testiin sekä testitulosten tallentamiseen ja raportointiin. Ruduksen testit tehdään paikan päällä, eli ohjaajan vetäminä noin 10 hengen ryhminä, joissa työnantajan tehtäväksi jää vain tiedottaminen ja sopivan tilan varaaminen.

Hyvinvointiin liittyen on ainakin kaksi asiaa, joista kaikki ovat samaa mieltä. Ensimmäinen kohta on se, että hyvinvoiva henkilöstö on etu sekä työnantajalle että työntekijälle. Ja toinen kohta on se, että mitä nopeammin ennakoidaan ja riskeihin puututaan, sen parempi lopputulos.

Ennakoiva hyvinvointi tarkoittaa sitä, että riskeihin puututaan ennen kuin niistä tulee ongelmia. Sairauspoissaolot ovat yrityksille merkittävä taloudellinen menetys. Työkyvyn aleneminen tai menetys on uhkakuva, jota kukaan ei halua. Tuki- ja liikuntaelin sairaudet johtavat pidempiin sairauslomiin jopa ennenaikaisen eläköitymiseen. Työn kuormittavuus on riski, johon voidaan puuttua paitsi oikeilla työtavoilla myös tukemalla henkilöstön hyvinvointia.

Ensimmäinen askel ennakoivassa työssä on henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen mittaaminen. Otetaan selvää, miten henkilöstö voi ja puututaan riskeihin varhaisessa vaiheessa. Mittaamiseen käytetään Energiatestiä, joka kertoo tulokset sekä yksilö- että yritystasolla. Ne osa-alueet, jotka eivät ole kunnossa, ovat riskitekijöitä, jotka kaipaavat huomiota. Energiatestissä nämä tekijät näkyvät harmaalla, kun taas kunnossa olevat ovat vihreällä alueella. Yritys saa käyttöönsä yritysraportin, mutta ei osallistujien henkilökohtaisia raportteja. Yritysraportista nähdään yhteenveto koko henkilöstöstä, lisäksi jokainen osallistuja saa oman henkilökohtaisen raportin omasta hyvinvoinnistaan.

Energiatesti on toimiva ratkaisu sekä mittaamiseen että seurantaan. Se ei ole kuntotesti, vaan kokonaisvaltainen hyvinvoinnin ja jaksamisen kartoitus. Käytännössä testi sisältää hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä, helppoja fyysisen toimintakyvyn testejä sekä muutamia mittauksia.

Mitä hyötyä Energiatestistä on?

Energiatestin avulla voidaan aktivoida mahdollisimman suuri osa henkilöstöstä osallistumaan ja sen kautta heitä voidaan herätellä ja motivoida terveellisiin elämäntapoihin. Energiatestin avulla voidaan antaa työntekijälle tietoa hänen kokonaishyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan. Energiatestin avulla voidaan palkita henkilöt, jotka panostavat omaan hyvinvointiinsa. Energiatestin avulla voidaan antaa yritykselle tietoa sen henkilöstön hyvinvoinnista.

Koostimme dokumentin ”5 syytä valita Energiatesti hyvinvoinnin ja jaksamisen mittaamiseen ja seurantaan myös isossa työyhteisössä”. Ota yhteyttä niin laitan dokumentin sinullekin. Kannattaa lukea myös blogi: 5 vinkkiä – kuinka saada mahdollisimman moni osallistumaan hyvinvointiprojektiin.

Kysyttävää Energiatestistä?